Jak wyłączyć iCloud w Mail na Macu?

W tym wpisie pokazujemy jak na Macu wyłączyć iCloud w Mail. Proces składa się z 3 elementów:

 1. Przeniesienie poczty z iCloud na inne konto
 2. Wyłączenie konta iCloud
 3. Wyłączenie Mail Drop

Wpis jest częścią serii Jak przenieść dane z iCloud na Macu?

Przeniesienie poczty z iCloud na inne konto

Pocztę z iCloud będziemy przenosić na inne konto pocztowe. Przyjmujemy, że zarówno konto iCloud, jak i konto docelowe, zostały skonfigurowane w programie Mail. Na koncie docelowym założymy nowy folder, do którego będziemy przenosić pocztę z iCloud.

Założenie nowej skrzynki pocztowej (folderu)

 1. W aplikacji Mail kliknąć na liście skrzynek prawym przyciskiem myszy (lub lewym trzymając wciśnięty klawisz control) nazwę konta docelowego i wybrać Nowa skrzynka pocztowa. Pokażemy to na przykładzie konta Cider House IT.Apple Mail Nowa skrzynka pocztowa
 2. W oknie dialogowym nadać nowej skrzynce nazwę np. icloud i zatwierdzić wybierając OK.Apple Mail Nadawanie nazwy nowej skrzynce pocztowej

Przeniesienie poczty

 1. Przełączyć na konto pocztowe iCloud wybierając jego nazwę na liście skrzynek.Apple Mail Przychodzące iCloud
 2. Z menu Edycja wybrać opcję Zaznacz wszystko. W ten sposób zaznaczone zostaną wszystkie wiadomości w Skrzynce przychodzącej iCloud.Apple Mail Edycja Zaznacz wszystko
 3. Przeciągnąć zaznaczone wiadomości do utworzonego wcześniej folderu docelowego – w naszym przykładzie będzie to icloud. Polecamy przeciąganie z wciśniętym klawiszem alt (option) – wiadomości zostaną wtedy skopiowane, a nie przeniesione. Dopiero po pomyślnym zakończeniu kopiowania usuwamy wiadomości z konta iCloud.Apple Mail Kopiuj do folderu
 4. Analogiczne operacje wykonać dla pozostałych standardowych skrzynek konta iCloud, w szczególności Wysłane, Niechciane, Kosz i Archiwum. Dla każdej z nich warto założyć osobną skrzynkę docelową postępując jak w punkcie Założenie nowej skrzynki pocztowej (folderu)
 5. Jeżeli na koncie iCloud założone były dodatkowe skrzynki, analogicznie przenieść pocztę z nich. Listę dodatkowych skrzynek na koncie można zobaczyć w lewej części okna, w sekcji dotyczącej konta iCloud. Na poniższym obrazku na koncie iCloud widoczna jest jedna skrzynka o nazwie rodo.Apple Mail Lista skrzynek

Wyłączenie konta iCloud

Aby mieć pewność, że omyłkowo nie wyślemy wiadomości poprzez konto iCloud, warto rozważyć jego wyłączenie w programie pocztowym.

 1. W aplikacji Mail kliknąć menu Mail i wybrać Preferencje…
  Menu Mail Preferencje
 2. Wybrać zakładkę Konta, następnie wybrać konto iCloud i odznaczyć opcję Włącz to konto.Mail Konta Włącz to konto
 3. Zamknąć okno preferencji Mail.

Wyłączenie Mail Drop

Przy użyciu iCloud możliwe jest przesyłanie dużych załączników w wiadomości email, nawet jeśli dane konto pocztowe nie pozwala na tak duże pliki. Usługa ta nazywa się Mail Drop i polega na tym, że w sposób automatyczny załącznik wysyłany jest do iCloud, a w mailu umieszczany jest link do niego. Jeżeli odbiorca korzysta z rozwiązań Apple, to nawet nie zauważy, że załącznik tak naprawdę nie był elementem wiadomości, bo w jego programie pocztowym automatycznie zostanie włączony do wiadomości. Jeżeli odbiorca używa innych rozwiązań, zobaczy po prostu wiadomość z linkiem, który w przeglądarce rozpocznie pobieranie pliku.

Aby uniknąć automatycznego wysyłania załączników do iCloud, należy wyłączyć usługę Mail Drop dla firmowego konta pocztowego.

 1. W aplikacji Mail kliknąć menu Mail i wybrać Preferencje…Menu Mail Preferencje
 2. Wybrać zakładkę Konta, następnie wybrać konto, dla którego nie chcemy korzystać z Mail Drop (prawdopodobnie będzie to konto służbowe) i odznaczyć opcję Wysyłaj duże załączniki przy użyciu Mail Drop.
 3. Zamknąć okno preferencji Mail.