Nazwy nagłówków jako etykiety

Jak zmienić format „adresów” komórek w Numbers?

Jedną z istotnych różnic między Numbers a Excelem jest to, w jaki sposób określają położenie komórek. W Excelu, by odwołać się do komórki, standardowo używa się numeru kolumny i wiersza, w których leży np. C5. Z kolei Numbers, którego filozofia opiera się bardziej na tabelach, niż arkuszach, domyślnie stara się wykorzystywać nagłówki wierszy i…